MOZART KONTRA SINTARA & MIROSŁAW WITKOWSKI

Projekt „Mozart kontra Sinatra - Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę”

realizowany od 2012 roku przez Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD z Nowego Sącza.

Realizacja projektu przez kolejne sześć lat pozwoliła im na pozyskanie ogromnego doświadczenia.

 

Podczas sześciu edycji, wystąpili ze swoim projektem w ponad 100 miejscowościach w kraju,

dla ponad 60 000 melomanów.

 

Koncert galowy będzie interaktywnym show muzyki rozrywkowej angażującym publiczność na żyw

o z artystami o uznanej renomie na międzynarodowych scenach oraz przy aktywnym udział adresatów.

Do projektu zostaną zaproszeni utalentowani mieszkańcy Nowego Sącza, którzy w do koncertu

przygotowani będą podczas miesięcznych, kompleksowych warsztatów twórczych.

Koncert stanowić będzie przekrój przez całą historię muzyki rozrywkowej.

Inspirowany on będzie tak różnymi gatunkami muzycznymi jak:

gospel, soul, swing, funk, reggae, blues, muzyka patriotyczno - chrześcijańska.

Scena stanie się miejscem eksperymentu muzycznego i spotkaniem się artystów

na najwyższym europejskim poziomie z projektowymi adresatami po to, by zbudować

pomost dialog między różnymi kulturami, ludźmi różnych uwarunkowań społecznych

gatunkami, stylami oraz osobowościami.

 

| II DZIEŃ - 23 WRZEŚNIA |

 

LINK DO UTWORU 1

LINK DO UTWORU 2

LINK DO UTWORU 3

LINK DO UTWORU 4

 

FACEBOOK